Intellectuele eigendom

Wat is intellectuele eigendom?

Intellectuele eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals vormgeving, uitvindingen, muziek, merken, software, games, teksten en foto’s. Bepaalde rechten ontstaan vanzelf, zoals het auteursrecht, op bijv. een tekening en andere rechten, zoals merkrechten, ontstaan pas na inschrijving. Wanneer een ander deze rechten zonder de benodigde toestemming gebruikt, is dit een inbreuk. Via de rechter kan dan een verbod en een schadevergoeding worden gevorderd.

Onze advocaten te Goes in Zeeland hebben met name ervaring als het gaat om geschillen waarbij auteursrechten en merkrechten voorbijkomen. Ook spelen vaak handelsnamen en domeinnamen dan vaak een grote rol.

 

Merkenrecht

Het merkenrecht is gestoeld op de vrije marktwerking, waarbij het merk met name de functie van herkomstteken heeft. Een merkrecht ontstaat na inschrijving, bijv. via het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (https://www.boip.int/nl). Ook is het mogelijk via dit bureau ideeën te deponeren.

 

Handelsnamen

Het recht op een handelsnaam ontstaat doordat de handelsnaam rechtmatig wordt gevoerd. De inschrijving in de Kamer van Koophandel (het handelsregister) is – uiteraard – relevant, maar niet doorslaggevend. Als het gaat om handelsnamen is vooral van belang dat verwarring wordt voorkomen.

 

Auteursrecht

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk (van letterkunde, wetenschap of kunst) ten aanzien van de waarneembare vorm van zijn werk, waarbij het “werk” als immaterieel wordt bedoeld. Het gaat om de geestelijke schepping die zich manifesteert in een tastbare verschijningsvorm. Hierbij kan gedacht worden aan teksten en tekeningen.

 

Waarom Huisman Advocaten uit Goes in Zeeland?

Mr. Kees van Overloop heeft opgetreden in de diverse geschillen als het gaat om rechten van intellectuele eigendom. Het kan dan gaan om de situatie dat de concurrent een handelsnaam gebruikt die zorgt voor verwarring of om namaak van producten. Ook is het voorgekomen dat originele teksten van cliënten klakkeloos werden gebruikt door derden. Ook in dit soort situaties bent u bij Huisman Advocaten te Goes aan het goede adres. Neem direct contact met ons advocatenkantoor te Goes in Zeeland op via 0113-211640 voor een gratis kennismakingsgesprek.

Advocaten

mr. K. van Overloop

Kees van Overloop houdt zich vooral bezig met (procedures in) het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Bij een intake op ons kantoor te Goes in Zeeland zijn de eerste 30 minuten gratis bij hem.