Contractenrecht

Contractenrecht

Iedereen sluit dagelijks contracten. Er kunnen contracten worden gesloten tussen professionele partijen (B2B-contracten), tussen een particulier en een professionele partij (consumentenkoop) en tussen particulieren. Zo kan worden gedacht aan de ondernemer die goederen inkoopt van een groothandel of een particulier die een auto koopt bij een garage. Ook kunnen er meer dan twee partijen betrokken zijn bij een contract. Een advocaat contractenrecht kan van waarde zijn om ervoor te zorgen dat deze contracten juridisch waterdicht zijn.

Bij veel mensen is bekend dat een mondelinge afspraak ook geldig is. Dit klopt ook: contracten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten. Om te kunnen bewijzen wat er precies is afgesproken, heeft het de voorkeur om belangrijke afspraken ook op papier te zetten. Soms is dit zelfs verplicht op grond van de wet.

 

Type overeenkomsten

Een ander woord voor contract is overeenkomst. Er bestaan verschillende soorten contracten, zoals een:

  • Koopcontract: denk hierbij aan het kopen of verkopen van uw huis en het doen van boodschappen bij de supermarkt of kledingwinkel;
  • Arbeidscontract: als u in loondienst bent, is doorgaans in een contract vastgelegd hoeveel uur per week u moet komen werken en hoe hoog het loon is;
  • Huurcontract: voor het geval u een woning of bedrijfspand huurt, kan in een contract worden vastgelegd hoe hoog de huur is, hoelang u er mag blijven (wonen) en wie onderhoud aan de huurwoning moet plegen;
  • Overeenkomst van opdracht: dit contract wordt gesloten bij de dienstverlening van bijvoorbeeld een advocaat contractenrecht, accountant, vertaalbureau of bij een samenwerking tussen twee partijen;
  • Aannemingsovereenkomst: bij aanneming kan worden gedacht aan een schilder die de muren in uw woning opnieuw in de verf zet. In het contract staat in dat geval voor welke hij dit doet en wat er gebeurt als er uiteindelijk toch meer werk verricht moet worden (‘meerwerk’).

 

Algemene regels contractenrecht

Voor al deze contracten gelden dezelfde standaardregels en per soort contract kunnen ook bijzondere regels gelden. Ook geldt dat bij elk contract discussie tussen partijen kan ontstaan, bijvoorbeeld over de vraag wat partijen precies hebben afgesproken. Daarvoor is van belang wat er in het contract geschreven staat, maar ook wat partijen vooraf hebben bedoeld en hoe zij zich nadien hebben gedragen.

Daarnaast kan het voorkomen dat de andere partij zich niet (meer) aan de afspraken houdt. U heeft bijvoorbeeld een telefoon gekocht via internet en deze wordt niet bij u bezorgd. Of uw werkgever betaalt geen loon en uw verhuurder verhelpt de gebreken in uw woning niet. Bovendien is het mogelijk dat de andere partij van het contract af wil, terwijl dit vooraf niet is afgesproken. In deze situaties kunt u schade lijden.

 

Zoekt u een advocaat contractenrecht?

Onze advocaten Kees van Overloop, René Zwamborn, Marnix IJzelenberg en Amanda Tibbe staan klaar om u te adviseren bij het sluiten of beëindigen van een overeenkomst. Ook kunnen zij u bijstaan als uw contractspartij zich niet houdt aan de gemaakte aanspraken of als u wordt aangesproken tot betaling van schadevergoeding. Daarnaast kunnen zij u helpen bij het opstellen van algemene voorwaarden die onderdeel uitmaken van uw contracten.

Neem direct contact met ons advocatenkantoor te Goes in Zeeland op via 0113-211640 voor een gratis kennismakingsgesprek.

Advocaten

mr. K. van Overloop

Kees van Overloop houdt zich vooral bezig met (procedures in) het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Bij een intake op ons kantoor te Goes in Zeeland zijn de eerste 30 minuten gratis bij hem.

mr. R. Zwamborn

Mr. René Zwamborn is sinds maart 2009 werkzaam bij Huisman Advocaten te Goes in Zeeland. Bij Huisman Advocaten richt René zich voornamelijk op het ondernemingsrecht…

mr. M.E. Kok

Mr. Moniek Kok is vanaf 1 december 2015 werkzaam bij Huisman Advocaten te Goes in Zeeland.

mr. W.E. de Wit-de Witte

Mr. Wilma de Wit-de Witte is privaatrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Zij is advocaat sinds 1987.

mr. M. IJzelenberg

Marnix is vanaf 1 oktober 2017 werkzaam bij Huisman Advocaten.  Hij heeft gestudeerd in Rotterdam en Marnix heeft zich tijdens de studie voornamelijke bezig gehouden met het arbeidsrecht.

mr. A.M. Tibbe

Amanda is vanaf 1 januari 2022 werkzaam bij Huisman Advocaten.  Zij heeft gestudeerd in Rotterdam en houdt zich bezig met de algemene praktijk.