Faillissementsrecht

Wat is faillissementsrecht?

Het faillissementsrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met de regels en procedures die van toepassing zijn op situaties waarin een persoon, bedrijf of andere entiteit niet in staat is om zijn financiële verplichtingen na te komen en insolvent (in staat van faillissement) is geraakt. Het doel van een advocaat faillissementsrecht is om een adequate afwikkeling van de financiële problemen van de schuldenaar te faciliteren, terwijl tegelijkertijd wordt geprobeerd de rechten en belangen van crediteuren te beschermen.

 

Diensten

De advocaten van Huisman Advocaten kunnen een essentiële rol vervullen zaken met betrekking tot het faillissementsrecht. Naast het feit dat wij als curator optreden kunnen we u van dienst zijn bij de volgende onderwerpen:

  • Advies en evaluatie: een faillissementsadvocaat kan cliënten adviseren over hun rechtspositie en helpen bij het beoordelen van de beste strategie om met financiële problemen om te gaan. Ze kunnen helpen bij het bepalen of faillissement de juiste keuze is en welke stappen moeten worden genomen.
  • Faillissementsaanvragen: de advocaat kan helpen bij het indienen van faillissementsaanvragen namens de schuldenaar of kan de cliënt bijstaan bij het verdedigen tegen faillissementsaanvragen die door crediteuren zijn ingediend.
  • Bescherming van rechten: een advocaat kan bijvoorbeeld de rechten van de schuldeiser beschermen tijdens het faillissementsproces. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen bij het inroepen van eigendomsvoorbehouden;
  • Onderhandelingen met crediteuren: in gevallen van herstructurering of schuldenregeling kan een faillissementsadvocaat namens de schuldenaar onderhandelen met crediteuren om gunstige regelingen te treffen;
  • Rechtszaken en geschillen: Als er geschillen of rechtszaken ontstaan in het kader van het faillissement, kan een faillissementsadvocaat de cliënt vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures en proberen geschillen op te lossen. Hierbij kan worden gedacht aan bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Zoekt u een advocaat faillissementsrecht?

Kees van Overloop en René Zwamborn hebben jarenlange ervaring op het gebied van faillissementsrecht. In 2013 heeft Kees de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht met succes voltooid (cum laude). Ook Marnix IJzelenberg en Amanda Tibbe houden zich bezig met insolventierecht. De expertise op dit rechtsgebied is dus ruimschoots aanwezig.

Neem direct contact met ons advocatenkantoor te Goes in Zeeland op via 0113-211640 voor een gratis kennismakingsgesprek.

Onze faillissementsmedewerkers zijn:

– J. (Jeannette) Voorbach- Janse de Jonge;
– M. (Melanie) van Duikeren;
– L. (Lenet) Sandee.

Advocaten

mr. K. van Overloop

Kees van Overloop houdt zich vooral bezig met (procedures in) het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Bij een intake op ons kantoor te Goes in Zeeland zijn de eerste 30 minuten gratis bij hem.

mr. R. Zwamborn

Mr. René Zwamborn is sinds maart 2009 werkzaam bij Huisman Advocaten te Goes in Zeeland. Bij Huisman Advocaten richt René zich voornamelijk op het ondernemingsrecht…

mr. M. IJzelenberg

Marnix is vanaf 1 oktober 2017 werkzaam bij Huisman Advocaten.  Hij heeft gestudeerd in Rotterdam en Marnix heeft zich tijdens de studie voornamelijke bezig gehouden met het arbeidsrecht.

mr. A.M. Tibbe

Amanda is vanaf 1 januari 2022 werkzaam bij Huisman Advocaten.  Zij heeft gestudeerd in Rotterdam en houdt zich bezig met de algemene praktijk.