Disclaimer

De Algemene Voorwaarden van Huisman Advocaten zijn van toepassing op al onze diensten en werkzaamheden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op deze website en worden op verzoek kosteloos toegestuurd. Iedere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het  bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.