Home

Mediation

Liever geen juridische standpunten en touwtrekkerij? Dan kunt u wellicht denken aan Mediation. Mediation lost conflicten op. Mediation is zinvol onderhandelen, in een zorgvuldig bemiddelingsproces. Een neutrale bemiddelingsdeskundige (mediator) brengt de communicatie weer op gang. Hij begeleidt de onderhandelingen en bewaakt het proces. De mediator doet geen uitspraak. Hij helpt de partijen om een eigen, gezamenlijke oplossing te bereiken. Dat kan soms veel beter werken dan een oplossing 'van bovenaf'.

Mediation is snel en kostenefficiënt. Het is vrijwillig en vertrouwelijk. Het geeft ruimte voor creatieve oplossingen.

Is mediation iets voor u? Wendt u zich dan tot onze Mediators:
mr. M.L. Huisman en mevrouw mr. W.E. de Wit – de Witte.