Home

mr. K. van Overloop

Kees van Overloop houdt zich vooral bezig met (procedures in) het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Bij een intake op ons kantoor te Goes in Zeeland zijn de eerste 30 minuten gratis bij hem. Zo kunt u samen met Kees kijken of er een 'klik' is. Bel hem op 0113 - 211640 of mail hem via overloop@huismanadvocaten.nl.

Kees is zeer breed opgeleid, maar heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd. Bij Kees staat een praktische oplossing voorop, maar als het nodig is dan wordt er met volle inzet geprocedeerd. De laatste jaren heeft Kees veelvuldig (in rechte) opgetreden in arbeidszaken, bijv. als er een ontslag op staande voet (opzegging wegens een dringende reden) aan de orde was of wanneer de werkgever (ten onrechte) een beroep deed op een concurrentiebeding. Hij is dan ook bekend met 'beide kanten van de medaille'. Ook voor incasso's bent u bij Kees aan het juiste adres. Een brief van een advocaat wil weleens een verschil maken. Kees heeft ook veel kennis van het faillissementsrecht, hij is curator, maar hij staat ook bestuurders van (failliete) vennootschappen bij, bijv. als het gaat om de positie tegenover de bank.

Kees heeft bovendien een vergaande affiniteit met diverse branches, zo staat hij diverse klanten bij in de agrarische sector, de logistieke sector en de horeca. Kees is privaatrechtelijk afgestudeerd en hij schreef een rechtsvergelijkende scriptie op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht. Na het afronden van zijn rechtenstudie heeft hij eerst bij een grote schadeverzekeraar gewerkt. Daarna heeft Kees ruime ervaring opgedaan als letselschaderegelaar. Wanneer Kees niet aan het werk is, staat hij graag op de tennisbaan.

In 2013 heeft Kees de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht met succes voltooid (cum laude) en in december 2015 heeft Kees met succes de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht gevolgd (cum laude).

De volgende onderwerpen hebben de speciale aandacht van Kees: Wet Werk en Zekerheid (WWZ), (vernietiging) ontslag op staande voet, ontbinding arbeidsovereenkomst, proeftijdbeding, concurrentiebeding, beëindigingsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, transitievergoeding, billijke vergoeding, arbeidsongeschiktheid, medezeggenschapsrecht, opdrachtovereenkomst, cao, bedrijfsongevallen, flexwet, algemene voorwaarden, bemiddelingsovereenkomst, klachtplicht, non-conformiteit, beroepsaansprakelijkheid, reorganisatie, doorstart, retentierecht, pandrecht, hypotheekrecht, zekerheidsrechten algemeen, bestuurdersaansprakelijkheid, (onrechtmatig) beslag, handelsnamen en merkenrecht.

 

Opleiding: 
- HBO-MER (Hogeschool Zeeland te Vlissingen)
- Nederlands recht (Radboud Universiteit Nijmegen)
- University of Sheffield (Engeland)
- INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht
- Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht
- INSOLAD/EUR Specialisatie-Opleiding: Financiële Economie voor Insolventieadvocaten
Beëdigd: 
2007
Lidmaatschappen: 
Nederlandse Orde van Advocaten
Lid INSOLAD
Vereniging Insolventierecht Zeeland (VIZ)
Junior Kamer de Bevelanden
Tennisvereniging Yerseke
Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Zeeland (VAAZ)
Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Rechtstreeks e-mail adres: 

« terug naar overzicht