Home

Welkom bij Huisman Advocaten gevestigd te Goes in Zeeland

Welkom bij Huisman Advocaten, een no nonsense-kantoor gevestigd te Goes in Zeeland. Wij helpen zowel particulieren als bedrijven op tal van juridische terreinen. Het is onze taak voor de cliënt de best mogelijke oplossing te bewerkstelligen. Neem gerust met ons contact op om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Intake

Bij mr. Kees van Overloop, mr. René Zwamborn, mr. Moniek Kok en mr. Marnix IJzelenberg zijn de eerste 30 minuten van een kennismakingsgesprek gratis. Zo kunt u aan onze advocaten uw rechtsprobleem voorleggen om te bezien of ons kantoor u van dienst kan zijn, zonder dat er gelijk kosten gemaakt worden. Wilt u hier gebruik van maken? Bel dan met 0113-211 640.

Via het menu kunt u ook gratis een juridische vraag stellen aan onze advocaten. U krijgt direct een reactie!

Rechtsgebieden

Huisman Advocaten is actief in verschillende rechtsgebieden, waaronder:

- personen- en familierecht

- erfrecht

- ondernemingsrecht

- handelsrecht

- arbeidsrecht

- bouwrecht

- huurrecht

- contractenrecht

- aansprakelijkheidsrecht

- intellectuele eigendom

- letselschade

- handelsrecht

- insolventierecht

Korte lijnen

Huisman Advocaten opereert informeel en laagdrempeligheid staat hoog in het vaandel. Onze advocaten zijn makkelijk te bereiken en kennen hun weg. De lijnen zijn ultrakort. Bij onze advocaten staat het belang van de cliënt altijd voorop. Wij wegen de mogelijkheden voor onze cliënten af en adviseren ze eerlijk over de kans van slagen. Wij menen dat dit de beste resultaten oplevert. Bovendien worden heldere afspraken gemaakt. Ons kantoor in Goes te Zeeland is goed te bereiken en onze advocaten staan voor u klaar! Onze advocaten treden veel in rechte op, met name bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Middelburg en Breda, maar ook in hoger beroep bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Innovatie

Huisman Advocaten te Goes investeert voortdurend in het actualiseren en verdiepen van kennis. We stimuleren onze advocaten om hun talent optimaal te gebruiken en hun kennis aan te scherpen. Dit is mogelijk door een open cultuur en door goede samenwerking, zowel onder collega's als in relatie met de opdrachtgevers.

Heeft u een probleem of vraag?

Schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord!

Werkzaamheden

Onze advocaten zijn er voor u - zij hebben de benodigde ervaring en specialiseren zich continue verder door het volgen van opleidingen. Zij treden onder meer veelvuldig op in:

arbeidszaken: ontslag op staande voet, beëindigingstrajecten, ontbindingsverzoeken, bedrijfsongevallen, concurrentiebeding, relatiebeding, opmaken arbeidsovereenkomsten, loonvorderingen, bedrijfsongevallen etc cetera.

huurzaken: einde huur door opzegging/ontbinding, wijziging/vermindering huurprijs, gebrekendiscussies, ontruimingsperikelen, et cetera;

familiezaken: omgang, echtscheiding, alimentatie, et cetera;

ondernemingsrechtelijke kwesties: einde samenwerking, bestuurdersaansprakelijkheid, et cetera;

verbintenisrechtelijke zaken: algemene voorwaarden, nakoming, ontbinding, incasso's, klachtplicht, aansprakelijkheidszaken, verrekening, et cetera; en;

goederenrechtelijke zaken: eigendomsvraagstukken, burenrecht, pandrecht, hypotheekrecht, retentierecht, et cetera.

Wij zullen proberen een zo gunstig mogelijke oplossing voor u te bewerkstelligen en als het nodig is, dan gaan we naar de rechter, eventueel in kort geding. Ons kantoor te Goes valt binnen het arrondissement Zeeland-West-Brabant. Wij procederen veelvuldig bij de rechtbanken in Middelburg en Breda.